SciELO - Scientific Electronic Library Online

SciELO - Scientific Eletronic Library Online

Access Stats

Runmei, Ma; Terence T, Lao; Yonghu, Sun; Hong, Xiao; Yuqin, Tian; Bailuan, Li; Minghui, Yang; Weihong, Yang; Kun, Liang; Guohua, Liang; Hongyu, Li; Li, Geng; Renmin, Ni; Wenjin, Qi; Zhuo, Chen; Mingyu, Du; Bei, Zhu; Jing, Xu; Yanping, Tao; Lan, Zhang; Xianyan, Song; Zaiqing, Qu; Qian, Sun; Xiaoyun, Yi; Jihui, Yu; Dandan, Zhang Practice audits to reduce caesareans in a tertiary referral hospital in south-western China. Bulletin of the World Health Organization, 2012, vol.90, n. 7, ISSN 0042-9686.

Choose by Year:
From: To:

Article Access